Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република Македонија на сите заинтересирани субјекти им го презентира Пазарот на осигурување во четвртиот квартал во 2016 година. 

Национално
 Биро за осигурување
Генерален
 директор
М
-р Трајче Латиновски
File TypeSizeFile Name
application/pdf 594 KB Презентација Q4 2016.pdf