Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Нови трендови во осигурување, Нематеријални штети

File TypeSizeFile Name
application/pdf 4,120 KB NBO 9.pdf