Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Предизвици во продажбата на осигурување

File TypeSizeFile Name
application/pdf 8,663 KB Spisanie br.10.pdf