Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Зелена карта-гаранција за движење со возилото во Европа
Спогодбата за заштита на посетители, која на 08.11.2017г., беше потпишана помеѓу Национално биро за осигурување на Р.Македонија и Албанско биро за осигурување, a стапува
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Отштета во форма на парична рента
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот (Службен весник на РМ бр.88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14 и 145/15) Комисијата за осигурување
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Предизвици во продажбата на осигурување
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Предизвици на осигурителната индустрија во Р.Македонија
Спогодбата за заштита на посетители, која на 28.09.2017г., беше потпишана во Скопје, помеѓу Национално биро за осигурување на Р.Македонија и Национално биро на осигурув
На 19-та редовна седница на Управниот одбор на НБО, односно 11-те членки на НБО, како нивна Асоцијација, во делот на задолжителните осигурувања, преку своите претстав
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Претходна12345Следна