Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Во периодот од 07-09.06.2017 во Сараево традиционално се одржа 28-ма средба на осигурувачи и реосигурувачи SorS 2017. Конференцијата SorS е идеално место на кое учесниците доби
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Според Планот за работа на Националното биро за осигурување за 2017 г., на 24.01.2017 г. беше потпишан Договор за заштита на посетители (Основен договор) помеѓу Нациоанлно
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Нови трендови во осигурување, Нематеријални штети
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Супервизија во осигурувањето, гарант за акционерите и клиентитеч Ревизија-финансиска стабилност и л
На 14.10.2016г., во Скопје, беше потпишан Договор за заштита на посетители помеѓу Национално биро за осигурување на Р.Македонија и Хрватско биро за осигурување. Овој Дог
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Ризик одговорност, осигурување на иднината, помош за возачите надвор од државата.
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
50-то Генерално собрание на Советот на бироа Во деновите 01-02.06.2016 година се одржа 50-то Генерално собрание на Советот на бироа. Во рамките на собранието Комитетите на
Претходна1234Следна