Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Ризик одговорност, осигурување на иднината, помош за возачите надвор од државата.
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
50-то Генерално собрание на Советот на бироа Во деновите 01-02.06.2016 година се одржа 50-то Генерално собрание на Советот на бироа. Во рамките на собранието Комитетите на
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.5 Тема на бројот Измами во сообраќајни несреќи
Спогодбата за заштита на посетители, која на 28.04.2016г., во Белград, беше потпишана помеѓу Здружение на осигурувачи на Р.Србија и Национално биро за осигурување на Р.М
Согласно Заклучокот на Стручниот колегиум на НБО од 05.01.2016 година во продолжение се објавени: 1. Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индистрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.5 Тема на бројот Неосигураните возила-Институционален бизнис проблем
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.2 Тема на бројот Договор за осигурување-Правна рамка на системот на осигурување
Претходна1234Следна