Потребна документацијa:
- Брокери:
- M1M2 образец
- Лицето да биде на список за положени брокери во АСО (www.aso.mk)
- Лиценца за положен испит
- Пополнет формулар
- Застапници:
- Договор со компанијата за застапување
- Лицето да биде на список за положени застапници во АСО (www.aso.mk)
- Лиценца за положен испит
- Пополнет формулар
File TypeSizeFile Name
application/pdf 49 KB FormularZaSertifikat.pdf
application/octet-stream 41 KB FormularZaSertifikat.docx