Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република Северна Македонија на сите заинтересирани субјекти им го презентира Пазарот на осигурување во I квартал во 2024 година. 

Национално Биро за осигурување
Генерален директор
М-р Трајче Латиновски
File TypeSizeFile Name
application/pdf 815 KB Презентација Q1 2024.pdf