ЛИСТА НА ЧЛЕНКИ НА НАЦИОНАЛНОТО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ


Aкционерско друштво за осигурување "Осигурување Македонија" - Виена Иншуренс Груп
Адреса: 11 Октомври бр. 25, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3115 188 ; 00 389 ( 2 ) 3161 670
Факс: 00 389 ( 2 ) 3137 154 ; 00 389 ( 2 ) 3222 388
E - mail : info@insumak.mkАкционерско друштво за осигурување " ТРИГЛАВ"
Адреса: 8ми септември бр. 16, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 5102 222
Факс: 00 389 ( 2 ) 5102 297
E - mail : osig@triglav.mkАкционерско друштво за осигурување" ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ"
Адреса: Бул. 8ми Септември бр.19А , 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3117 194 ; 00 389 ( 2 ) 3228 904
Факс: 00 389 ( 2 ) 3117 194
E - mail : osig@euroins.com.mkАкционерско друштво за осигурување " САВА"
Адреса: ул. Железничка бр.41, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 5101 500
Факс: 00 389 ( 2 ) 5101 502
E - mail : contact@sava.com.mkАкционерско друштво за осигурување " ВИНЕР" АД
Адреса: ул. Железничка бр.41, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3231 631
Факс: 00 389 ( 2 ) 3231 632
E - mail : winner@winner.mkАкционерско друштво за осигурување " ЕУРОЛИНК "
Адреса: Пиринска бр.23, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3289 301
Факс: 00 389 ( 2 ) 3231 625
E - mail : eurolink@eurolink.com.mk


Акционерско друштво за осигурување " ГРАВЕ " АД
Адреса: Пиринска бр.23/1-1-5, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3215 515
Факс: 00 389 ( 2 ) 3215 517
E - mail : info@grawe.mkАкционерско друштво за осигурување " УНИКА "АД
Адреса: Бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3109 060
Факс: 00 389 ( 2 ) 3125 128
E - mail : info@uniqa.mkАкционерско друштво за осигурување АД "ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА"
Адреса: Маркс и Енгелс број 3, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3244 600
Факс: 00 389 ( 2 ) 3290 789
E - mail : info@insurancepolicy.com.mk


Акционерско друштво за осигурување "ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ" АД Скопје
Адреса: ул.Мајка Тереза бр.1 влез 2
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3122 385
Факс: 00 389 ( 2 ) 3215 780
E - mail : info@halkinsurance.com.mk


Акционерско друштво за осигурување АД "КРОАЦИЈА"
Адреса: ул. Железничка бр.41, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 ( 2 ) 3251 100
E - mail : contact@crosig.mk
Акционерско друштво за осигурување "ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола"
Адреса: Ул.Јане Сандански бр. 15, 7000 Битола
Телефон:
+389 ( 76 ) 511 811 & 389 ( 47 ) 512 053
E - mail :
info@zoil.mk