Офицер за заштита на лични податоци: Викторија Мицевски +3892 3136172 локал 111
nibm@nibm.com.mk