Информации за корисниците
1)Авто-Мото Друштвата во Македонија - обезбедуваат помош на пат и други услуги за корисниците на моторни возила.
- Телефон: 02 / 3181-181
- Алармен Телефон: 196
- Web page: http://www.amsm.com.mk